keresési feltétel:

Az unFIX modell


Az unFIX modell a legújabb alternatívája az eddig ismert skálázott keretrendszereknek. Jurgen Appelo új koncepciója és vizualizációja a korábbi modellekre és ötletekre.

Itt az ideje a paradigmaváltásnak, megérkezett a SAFe, a LeSS, a S@S, Holacracy, a Management 3.0, a Spotify modell és a mátrix szervezetek alternatívája – az unFIX modell. A modell megalkotójának, Jurgen Appelonak 12 évébe került, mire összeállította ezt a rendszert. Az összetevők, az ötletek talán jól ismertek, az elnevezések és az egységes koncepció és annak vizualizációja új.

Az unFIX modell szereplői
A LEGÉNYSÉG VAGY CSAPAT (CREW, SQUAD, POD, CELL)

Az unFIX modellben a csapatot 3-7 fő alkotja, az optimális létszám 5. A tagok idejük nagy részében együtt dolgoznak, hetente némi időt azonban szánhatnak a fórumra is. Az alábbi területek szerint 7 féle standard csapatot különböztetünk meg: Értékáram, Facilitáció, Képességek, Vezetés, Platform, Tapasztalat, Beszerzés.
A legtöbb csapat azonban rendszerint Értékáram csapat. Ezek belső megegyezés, közösen elfogadott szabályok alapján működő önszerveződő, keresztfunkcionális, autonóm csapatok (a LeSS keretrendszerben „feature team”). Maguk döntenek mindenről: a szerepkörökről, a módszerekről, a célokról, a termelés menetéről, a többi csapattal való kapcsolataikról, így ők határozzák meg leginkább a vásárlói élményt. A dinamikus újraszerveződés elvei alapján ezek a csapatok stabilak, de soha nem válhatnak statikussá, a tagok bármikor rugalmasan csapatot válhatnak. A „legénység” elnevezés a hajó, illetve repülőgép személyzetére utal, akik együtt felelősek az utasok egész utazásélményéért.

A KAPITÁNY (CAPTAIN, LEADER, PILOT)

Létfontosságú, hogy a csapatnak egy kapitánya legyen, aki elsődleges kapcsolattartóként teljes felelősséget vállal a csapat munkájáért a külvilággal szemben, hasonlóan egy hajó vagy repülő kapitányához. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkinek parancsokat osztogat, igazából kevés döntést kell egyedül meghoznia. Egy jó csapat tagjai képesek az önszerveződésre és mindenki tisztában van a saját felelősségi körével. Minden tagnak vezetőnek is kell lennie a saját területén, ám a kapitány az, aki az egész csapat munkájáért felel. A bázis megszabhatja, hogy kiből válhat kapitány. A kapitányt kijelölhetik vagy megválaszthatják. Azonban nem rendelkezhet Line Manager-i jogosultságokkal. A karrierépítés, az előléptetések, a bérezés nem az ő asztala, ezekről tilos beszélnie a csapattagokkal. Az üzletágtól függően nevezhetnénk Termék-, Projekt- vagy Platform Manager-nek. A Line Manager-i szerepkör ugyanis a csapatot rugalmatlanabbá tenné, ellenállóbbá és védekezővé a változásokkal szemben.

A BÁZIS (BASE, TRIBE, BUSINESS UNIT)

Minden csapatnak van egy 10-150 fős bázisa. A bázisokat többféle értékáram alapján szerveződő, különböző típusú csapatok alkotják. A bázis tulajdonképpen egy független, önállóan működni képes vállalkozás. Mindenkinek a bázis jelenti az otthonát, egy embernek csak egy bázisa lehet, ami a tagjainak célt, elismerést, biztonságérzetet ad, az összetartozás érzését, egy közös kultúrát, eszköztárat, valamint karrierlehetőségeket. Ideális esetben, a bázis egy vásárlói tartományt takar, nem egy szakmai tartományt. Olyasmi, mint a Spotify modellben a tribe, vagy a SAFe (Scaled Agile Framework) modellben az Agile Release Train (ART). A munka ütemezése és szinkronizálása a csapatok között azonban nem kell, hogy egységes legyen, sőt, néha kifejezetten előnyös, ha nincs szinkronitás. A bázis legfontosabb feladata, hogy a vásárlói élmény által támasztott igények alapján folyamatosan újraszervezze magát. Mivel a szervezeti struktúra nagyban függ a termék architektúrától, az architektúra változása magával kell vonja a struktúra változását. Ennélfogva, a bázisnak mindent meg kell tennie azért, hogy a csapatok minél rugalmasabbak maradjanak. Például, minimalizálnia kell a csapatok újraszerveződésének szabályait és standardjait, hogy az a lehető legegyszerűbb és konfliktusmentesebb legyen.

A VEZETŐK (CHIEFS, MANAGEMENT TEAM)

A vezetői csapat tagjai általában az alábbi területekre fókuszálnak: termék, technológia, marketing, de lehet akár 4-5 tagja is a vezetőségnek. Általánosan elmondható, hogy a vezetőknek line manager-i jogosultságuk van a bázisuk minden tagja felé. Mindegyiküknek 3-20 közvetlen beosztottja van. Ennek köszönhetően, bármi is történik a csapatokkal, a bázis vezetősége mindig stabil marad. Akár évi ötször is válthat csapatot egy munkatárs, a felettese mindig ugyanaz marad. Kizárólag a vezetőség tagjai felelősek a toborzásért, a bérezésért, az előléptetésekért stb. Persze delegálhatnak feladatokat a csapatvezetőknek és a fórumelnöknek. Lennie kell azonban egy vezetőnek, aki az egész vezetői csapatot és a bázis egészét képviseli.

A FÓRUM (CHAPTER, COMMUNITY)

2-3 vezető könnyedén elboldogul egy 12 fős bázissal, de amikor a bázis létszáma 50 főre duzzad, már előfordulhatnak problémák. Ekkor nyerhet értelmet a fórumok létrehozása. A fórumok 2-40 főt tömörítő opcionális szervezeti egységek, melyek célja, hogy összehozza a hasonló területeken dolgozó alkalmazottakat, hogy beszélgessenek és együtt hozzanak meg döntéseket. A bázis vezetői döntik el, milyen fórumokra van szükség és feladataik egy részét delegálhatják a fórumoknak, olyan területeken, mint például a standardizáció, a template-ek, eszköztárak létrehozása, az infrastruktúra, a csapatok közti együttműködés fejlesztése, egyéni fejlesztés stb. Minden bázistagnak részt kell vennie legalább egy fórum megbeszélésein. A fórumok tehát a csapatok összekötő szövetei. A fórum abban a különbözik a Spotify modellben szereplő chapter-öktől, hogy itt nincsenek line manager-ek. A fórumok szolgálják tehát a bázis optimalizálását.

AZ ELNÖK (CHAIR, MODERATOR)

A fórumelnök, a fórum manager-e, nem az azt alkotó embereké. Ez egy részmunkaidős feladat, amelyet általában a bázis egyik tapasztalt munkatársa lát el. „Egyenlők között az első”, aki moderálja a beszélgetéseket és a döntéshozatalt.

A SZUPERBÁZIS (SUPER-BASE, DIVISION)

A 150 főnél nagyobb szervezetekben, a dolgozóknak a bázison kívül is együtt kell működnie más osztályokkal. Ezt megkönnyítendő, több kodependens bázisból létre lehet hozni un. szuperbázisokat, melyeknek saját vezetősége van.

A SZUPERFÓRUM (SUPER-FORUM, GUILD, COMMUNITY)

Végezetül, a bázisok, vagy szuperbázisok közti együttműködés elősegítésére létrehozhatunk szuperfórumokat, melyek megfeleltethetők az általánosan elterjedt Community of Practice (CoP), Community of Interest (CoI), vagy Center of Excellence (CoE) egységeknek. Ezek általában alulról építkeznek, és funkcionális, technikai, földrajzi vagy piaci alapon szerveződnek, hasonlóan a fórumokhoz. Ez a nagyobb szervezeti egység fontos szerepet tölthet be például a standardizálásnál, az eszköztárak, infrastruktúrák, stb egységesítésénél.
delegacios-poker

Az unFIX modell forrásai

Az unFIX modell valódi, hiteles sokoldalúságot és rugalmasságot kölcsönöz a jövő vállalatának. Nagyban merít Heidi Helfand Dynamic Reteaming című könyvéből. Néhány kiemelt alapgondolat:
  • 1. A csapatok gyors és könnyű újraszerveződése létfontosságú a nagy környezeti változások és egymást váltó krízisek korában.
  • 2. Conway törvénye megkerülhetetlen: Rugalmas szervezeti struktúrák nélkül nincs rugalmas termék architektúra.
  • 3. Az alkalmazottak jólléte és fejlődése épp annyira fontos, mint a vásárlói elégedettség. Az egyéni fejlődés, az előrelépés pedig nem érhető el egyetlen csapatba ragadva.
  • 4. A csapatok közötti versengés helyett a csapatok közti együttműködés szorgalmazására van szükség!
A második legfontosabb forrása Matthew Skelton és Manuel Pais Team Topologies című könyve, melyre erősen épít a standard csapattípusok megalkotásánál. Végül, de nem utolsósorban a virtualizációt és a hibrid munkamódszert jelöli meg fő inspirációjaként, melyek szintén kikerülhetetlen fogalmak post-Covid világunkban, ahol az irodai munka már soha nem lesz a régi.
Megosztás


Tetszett? Akkor ezeket is nézd meg!

Lean Portfólió Menedzsment bemutatása
A portfólió menedzsment jelentése egy kertészeti példán keresztül: a “növénymagok” rendszerezése, szelektálása, ellenőrzése, a kertész stratégiája és rendelkezésre álló erőforrásai szerint.


Kapcsolat


Következő lépések
Írj egy üzenetet nekünk
Mi felvesszük veled a kapcsolatot 48 órán belül